שימו לב לשינויים בשעות פתיחה

רביעי 11-15, חמישי 15-19,

 שישי-שבת 11-15

 

Note the changes in Opening Hours

Wednesday 11-15, Thursday 15-19, Friday-Saturday 11-15