OPEN CALL 2025

Open Call קול קורא 2025

March 13, 2024

 

קול קורא לאוצרים.ות לשנת התערוכות 2025

 

בעקבות החגים ובקשותיכם.ן אנו מאריכים את תאריך הדדליין של הקול הקורא בשבועיים. התאריך החדש הוא 15.5.24.

עדיין מומלץ להגיש בהקדם. בהצלחה!

 

גלריה בנימין הינה גלריה שיתופית ועמותה ללא מטרות רווח, שהוקמה בשנת 2011 ומנוהלת כקואופרטיב על ידי חבריה. האוצר הראשי שלה הוא ד"ר אלעד ירון. הגלריה ממוקמת בקרית המלאכה, בלב אזור הגלריות של תל אביב. חזון גלריה בנימין הוא לשמש במה לתצוגה לאוצרים.ות ולאמנים.ית מהארץ ומחו"ל, תוך עידוד שיתופי פעולה ומיזמים רב דיסציפלינריים. 

במהלך השנים הגלריה פעלה בשיתופי פעולה מוצלחים מול אוצרים ואוצרות מובילים.ות לצד עידוד אוצרים.ות מתחילות.ים והקול קורא ממשיך בקו זה: אנו פונים.ות לאוצרות ואוצרים להציע תערוכת נושא קבוצתית שתוצג בגלריה בסוף שנת 2024 ובמהלך שנת 2025. התערוכה המוצעת תהיה תערוכה חדשה ותשקף את הנעשה בשדה האמנות הישראלי העכשווי. 

המשתתפים.ות בתערוכות מצטרפים.ות אל הגלריה לפרק זמן התערוכה במעמד חברים.ות זמניים.ות והם.ן מתבקשים.ות לשלם דמי חבר.ה זמניים ככל חברי הגלריה (בסך של 800 ש''ח לכל תערוכה, עלות שתתחלק בין האמנים המשתתפים.ות) ולהשתתף במשמרות בגלריה בזמן הצגתה.

דרישות סף להגשה:

לימודי אוצרות או אוצרות בפועל של 3 תערוכות לפחות.

בנוסף, תינתן השנה גם הזדמנות לאוצרים ואוצרות מתחילים.ות להציג אצלנו את תערוכת הגמר ללימודי אוצרות או תערוכה ייעודית לגלריה. להגשה נדרש לצרף המלצה מהמנחה המלווה.

ההצעה תוגש במסמך PDF (עד 15 MB), הכולל:

  • תמה/ קונספט התערוכה עד 500 מילה (תינתן עדיפות להצעות שבבסיסן תמה מחקרית או גישה אוצרותית-אישית ייחודית).

  • תיאור האירועים שיתקיימו בגלריה במהלך התערוכה (שיח גלריה, פרפורמנס, הרצאה, או כל דבר אחר). 

  • דימויים רלוונטיים והצבה ראשונית מוצעת, כולל פרטים מלאים של העבודות (שם, מדיום, גודל, שנה) או סקיצות נהירות ומפורטות של עבודות בתהליך.

  • שמות האמנים המשתתפים + קו"ח + תיקי עבודות

  • קו"ח של האוצר.ת ותיק עבודות אוצרותי

  • הכנות וציוד נוסף במידה ונדרש. 

  • דדליין חדש להגשה: 15/5/2024

הצעות תוגשנה לכתובת המייל:‏  [email protected] ‬‬‬

יש לציין בשורת הנושא ״הצעה לתערוכה + שם התערוכה''.

במידה ולא התקבל מהגלריה אישור על קליטת ההצעה בתוך שבועיים, כדאי ליצור קשר עם הגלריה.

מומלץ לבקר בגלריה אשר ברחוב שביל המרץ 5 ת״א וכן באתר הגלריה  binyamin-gallery.com  לפני הגשת ההצעה. 

 

מגישי ההצעות הנבחרות, יוזמנו להציג את ההצעה בפני חברי וחברות הגלריה. 

בהצלחה!