Thank you for your patience while we retrieve your images.


Ruthi Helbitz Cohen

strongרותי הלביץ כהן/strong –strongRuthi Helbitz Cohen/strong strong'בלונדינית', 2011, מגזרות ניר פרגמנט מצוירות בטכניקה מעורבת, 90 * 120סמ/strongstrong./strongbr/בלונד הוא צבע שיער המתאפיין ברמה נמוכה של הפיגמנט אומלנין. בתרבות המערבית 'בלונד', הוא מושג הקשור קשר ישיר למודל היופי והינו בעל משמעות עמוקה הרבה יותר מסוג צבע או רמות של פיגמנט. העיסוק בצבע וגוון השיער היווה עניין כבר בתרבות העתיקה של יוון ורומא. נשים וגברים "חמצנו", חבשו פאות ותוארו במקורות כבעלי שיער בהיר. במחצית המאה ה-20 פרצה לתרבות המערבית ולמאגר הסטריאוטיפים הבלונדינית היפה, הסקסית, הנחשקת והטיפשה בדמותה של emמרילין מונרו/em שכיכבה בסרט 'גברים מעדיפים בלונדיניות' על פי ספרה של emאניטה לוס/em מ-1925 – והשאר.. היסטוריה."מיתוס היופי, (קובעת emנעמי וולף/em בספרה מ1991), הוא מכשיר שליטה רב עצמה שמפעילה התרבות המערבית האנדרוצנטרית על נשים. המיתוס מורכב מאוסף של קריטריונים ליופי נשי הנתפסים בעיני החברה כביטויים אובייקטיביים, טבעיים ונקיים מאידיאולוגיה. תפקידו הגלוי של המיתוס הוא לעצב עבור נשים מודל שאליו ישאפו כדי למצות את נשיותן.." br/הבלונדינית של strongemרותי הלביץ כהן/em/strong, עשויה יריעות ומגזרות צבועות של נייר פרגמנט. שכבות על שכבות של צבע, חלקי ידיים, ראש, שיער ודמעות מתחברים זה לזה כמו בעבודת טלאים כדי לצור דמות מפורקת, מדממת, קרועה, משוועת, דומעת, חסרת גוף, חסרת פרופורציה, חסרת יופי, מעוותת. כשעיניה הגדולות יוצאות מחוריהן בדמעות ענק זועקת הבלונדינית של strongemהלביץ כהן/em/strong את כישלונה
Ruthi Helbitz Cohen