Thank you for your patience while we retrieve your images.


Hila Ben Ari

הילה בן ארי Hilla Ben Ari 'ללא כותרת', 2008, חיתוך נייר וצבע, 14575* ס"מ.

ילדה וחישוק. ילדות עטורת קסם. טבעות טבעות "זהב" קשורות זו לזו, יוצרות שלמות מעודנת. בעבודה מדויקת וסיזיפית, נוכחת אבל אוורירית, תמימה אך טעונה, מתעמתת הילה בן ארי עם תפיסותיה המעוותות של התרבות את הגוף הילדי. הנערי. הנשי.
בטכניקה אלכימית כמעט, היוצרת "התחזות של חומרים" בהם הופך נייר לטבעות זהב, בודקת בן ארי את הטריטוריה שבין גוף פגיע לגוף חזק, כוחני.
Hila Ben Ari