Thank you for your patience while we retrieve your images.


Karen Marshal

תצלום שחור לבן 30*40 ס"מ`Between Girls` - Karen marshall
קרין מרשל צלמת ניו-יורקית ומרצה במרכז הבינלא' לצילום באוניברסיטת ניו-יורק, מתעדת נרטיבים חברתיים בנוף האמריקני. בפרויקט הדוקומנטרי ארוך הטווח, אותו היא מכנה – 'בין בנות- מעבר לנשיות', עקבה מרשל אחר קבוצת נערות מהמעמד הבינוני בניו-יורק, מאז היותן בנות 16 ועד היותן בנות 23. במהלך שני עשורים ומחצה, התחקתה מצלמתה של מרשל אחר גדילתן, השתנותן ואחר ההיבטים החברתיים והפסיכולוגיים המעצבים את אישיותן. העבודה, משמשת מחקר ויזואלי המתעד בין היתר גם ריטואלים הקשורים לעיסוק בדימוי הגוף ובקודי לבוש וחברה האופיניים למתבגרות. העבודה, מאירה נקודות בזמן של תקופת המעבר מילדות לנשיות תוך הצגת תקריב מרתק מתוך חייהן של נערות - נשים אלו.
Karen Marshal