Thank you for your patience while we retrieve your images.


Roi Boshi

רועי בושי Roi Boshi "Shoot Yourself Hotties", 2013, תדפיסי דיו מתוך האינסטגרם.
אלפי תצלומי מסך של סמרטפון בתוך אפליקציית האינסטגרם, מרכיבים את עבודתו של רועי בושי. את התצלומים הוא אוסף, ממיין, מקטלג ומציג מחדש בתיקיות ובהקשרים אותם הוא בוחר. מאות אלפי בנות- ילדות ונערות מעלות את תמונותיהן לאתרים מיוחדים כמו Shoot yourself hotties במטרה להגדיל את תפוצתן. כל אחת מבקשת להיות האחת! היחידה והמיוחדת. בושי, בעבודה עמלנית, תוך הפעלת מבט גברי, מקצועי וסוציולוגי מציג מעט מתוך הריבוי כנחתום המעיד על עיסתו.
Roi Boshi