Thank you for your patience while we retrieve your images.


Dina Levy

דינה לוי Dina Levy 'ללא כותרת (נוף ורוד)', 2013, שמן על עץ, 50*50.
העבודה "קטנה"- "לחישה", כותבת דינה לוי. בין גוף עבודותיה גדולות המימדים היא אולי באמת כזו. לוי, עוסקת במשחק החברתי. בחוקיות, בכוחניות, במזל, בכללים הכתובים והלא כתובים.. "בפעולה הציורית הגוף שלי נכנס למשחק ... יש דמויות שמסתכלות פנימה אל תוך עצמן ויש כאלה שנלחמות על מקומן. לעיתים הרקע מפרק את הנושא.." ב ללא כותרת 'נוף ורוד', נטמעת ברקע דמות לובשת גופיית בטון. תלויה ו"נוזלת" בין נשיות לגבריות, בין נערות לבגרות, בין לבוש לעירום, בין כוח לחולשה. הדמות ה"קטנה" של לוי מבקשת לצאת מתוך מוסכמות הלבוש, המיניות והפיסיולוגיה ולהביט אל עצמה פנימה- פטורה מכל אלו.
Dina Levy