Thank you for your patience while we retrieve your images.
צבים


משתתפים: סמדר אליאסף, בועז ברקני, חגית רובינשטיין


אוצר: יואב אפרתי


זוהי תערוכת ציור של ציור גדול שיש בו משטחי זמן, נפח של מבט וחומר. בתערוכה משתתפים שלושה אמנים: סמדר אליאסף, חגית רובינשטיין ובועז ברקני - המהווים שלושה דורות של אמנים בשדה האמנות הישראלית. כל אחד מהשלושה נותן בדרכו פרשנות יחודית לחוויה הנקראת אמנות וציור.
המבט שלי באצירת התערוכה הוא של רשם השקוע בעולם הרישום ומתבונן אל העולם הקרוב לו אך האחר ממנו – הציור.
אני מאחל לצופה חוויה עשירה במגע עם הציור המוצג.


צבים מעבר לנהר יש ציור גדול ציור עם משטחי זמן
נהר הקנאה נפח המבט והראייה מתנמנמת שוב אודות צורות ותמיסות אודות נרטיב חסר סיפור
פרפר מכה בכנפיו נמלה ריתמית מהקוסמוס ושחיין בתוך גיגית חימר
Smadar EliassafBoaz BarkaniInvitation