Thank you for your patience while we retrieve your images.
מה שעתיד לבוא


אוצרת: אתי שוורץ

משתתפים: גסטון צבי איצקוביץ, רע בן דוד, נועה בן נון מלמד, יותם בר אילן, שירה גפשטיין מושקוביץ, אורי גרשוני, דיאן חנין, איריס חסיד סגל, סשה טאמרין, נורית ירדן, מירי כהניֿ, פראנס לבה נדב, שלומית ליוור, עמית מן, מיקי נועם-אלון, ענת עופרי, רון עמיר, יוני פזי, איריס פשדצקי, רבקה קוה, מיכל קרן, ברוך רפיח

לכידת הרגע בצילום מאפשרת להווה, לאותו שבריר רגע בזמן להתמיד.התמדה נצחית זו היא כמסדרון מעבר אל מצבי השתנות וטשטוש גבולות הזמן.בכל העבודות בתערוכה אם זה בצילום או ציור, וידאו או פיסול נוצרת עצירה המאפשרת באופן רגיש ופלאי לחזות ברגעי השתנות, אותו קיום שבין לבין.השהיית הזמן מאפשרת לשוטט אל תוך הרגע ומתוכו לצאת אל העבר, הווה והעתיד לבוא.השיטוט בזמן הופך לשיטוט במרחב ובעבודות השונות נפרשים מרחבים שונים - מרחב פוליטי, מרחב חומרי, מרחב נוסטלגי ומרחב של פנטזיה ותעתוע, מרחב של חורבן ותקומה, מרחב אינטימי והמרחב של האמנות אל עצמה.העבודות עצמן מתקיימות במרחבים השונים והופכות גם הן למצבי מעבר, אל הבין לבין.
Noa Ben Nun MelamedIris Hassid SegalAnat OfriRea Ben DavidSasha TamrinShlomit LiverInvitation