Thank you for your patience while we retrieve your images.
בולוציהRE
ניב בורנשטיין, שירה גפשטיין-מושקוביץ, טליה קרדו
ניר סגל, אורי גרון, עדי גלילי, ג'ניפר פיקובר
מיה אלרן, עדי ארגוב
אוצרת: נועה ססליה כהן


התערוכה 'רבולוציה' מציבה את עצמה בנקודת הזמן של "אחרי האנושות". כעין עולם חדש שקם על הריסותיו של העולם הנוכחי ומתחיל תהליך של אבלוציה חדשה המכילה בתוכה את הדי אן איי שלנו. המושג אבולוציה מדבר על התפתחות, תהליך הדרגתי של שינוי שיש לו מקור, והוא תמיד נשאר גם נאמן למקור. המילה רבולוציה מסמלת את הניתוק מן המקור, תהליכים שקורים בצורה מהפכנית, באופן אלים ומהיר. העבודות המוצגות בתערוכה מבקשות להתנתק מן המקור האמנותי, ומנסות למצוא שפה חדשה, חומרים חדשים, והסתכלות רעננה. בתערוכה מציגים 8 אמנים צעירים דימויים הנושקים לעולם הביולוגיה ולראשית החיים, דימויים אשר מתבטאים בחומריות אורבנית שעוברת מוטציה, די אן איי שבור ואורגניות משובשת. המפגש בין עולם המדע לעולם האמנות יוצר חיבורים מעניינים ובלתי צפויים. כמו המדע גם האמנות מודדת ובוחנת את הסביבה. היא מדברת לעתים בשפתו של המדע על תהליכים, ניסויים, מחקרים ותמות אך למעשה היא נאלצת להתמודד עם האתגר הכרוך בייצור שפה בתוך יקום מתפשט של דימויים. נדמה כי הניסיון להבין את מקור החיים ואת התפתחותינו נובע מן הצורך האנושי לגלות לאן אנו הולכים, ובכך לשכך את החרדה הקיומית השוכנת בלא נודע ובמה שמעבר לשליטתינו.
Jennyfer PikoverJennyfer PikoverNir SegalNiv BorensteinTalia CredoREvolutionShira Gepstein-MoshkovichShira Gepstein-Moshkovich