Thank you for your patience while we retrieve your images.


Maya Shimony

Ain't no mountain high enough

מאיה שמעוני מציגה ציור שמן על בד ממסוגר במסגרת כהה וכבדה, בו נוף הר קודקודי ואבנים. על מסגרת הציור בחלקה התחתון, ישנה לוחית עם כיתוב המשפט באנגלית "Ain't no Mountain High Enough" (אין הר גבוה מספיק). הכתובת החקוקה על לוחית השם של העבודה לקוחה משיר של הסופרימס. השיר מכוון במקור להתגברות כל אמריקאית על מכשולים בדרך להשגת המטרה (במקרה של השיר, בדרך אל האהוב, אהבה רומנטית העוברת המרה והסטה, מעט בוקית-מילולית בציור. משפט שניתן להבינו גם כאמביציה של האמנית לגבי פסגות היצירה אליה היא שואפת. בנוסף, דואליות המצטרפת לצמדים שונים בציור שנדמה כבד ורציני ומגוחך וקורץ, בעת ובעונה אחת. בשל הצירוף בין קריאת המשפט המילולי לבין ההתבוננות בהתרחשות הציורית, אנו עדים לקריסה של ההר, שמתאמץ להתמתח עד לקצה הקנבס, רק בכדי לקרוס שוב לערימה חסרת נפח, ולהתרומם שוב.
Maya Shimony