Thank you for your patience while we retrieve your images.
A Given Situation / מצב נתון

פתיחה בשבת 7.4.2018 בשעה 20:00
28.4.2018 התערוכה תינעל ב

אוצרת: ג'וזיאן ונונו
Curator: Josyane Vanounou

עדי בן חורין, דרורה דקל, ג'וזיאן ונונו, נעם ונטורה, שאהד זועבי,
אמירה זיאן, שלומי חגי, יעל כנעני, סאהר מיעארי, אמיר פולק, מיקי צדיק, ינאי קלנר

Adi benhorin, Drora Dekel, Josyane Vanounou, Noam Ventura, Shaed Zoubi, Amira Zeehan, Shlomi hagai, yael Cnaani, Saher Miari, Amir Pollak, Miki Zadik, Yanai kellner

חברי הגלריה השיתופית בכברי באים מעולמות שונים. האמנים מתגוררים בערים בצפון הארץ, בקיבוצים, בכפרים ערבים ובכפרים דרוזים. הם מתארחים בגלריה בנימין, מצב שבו מתאפשר מפגש חומרי ורעיוני מתוך "מצב נתון", והתגובה למצב נתון מתפרשת אצל כל אמן כביטוי של היבט אישי, נפשי, חברתי, פוליטי, ואוניברסאלי. העבודות מתמודדות באופן אינדיווידואלי עם שאלות אמנותיות קיומיות ומותחות קו בין שפה לזהות מתוך עולמו הפרטי של כל אמן. העבודות לא נוצרו במיוחד עבור התערוכה
מצב נתון הוא מפגש המאפשר למצוא את המשותף והמקשר ביניהם. יצירת אמנות, בדומה לאגדות ילדים, משתמשת לעיתים בזיכרון הנשלף מן המציאות ומתפתח אל העולם הדימיוני.
""Once Upon a Time היא הנקודה בה הפיקציה והפנטזיה מתחילים. התערוכה היא חיבור בזמן ובחלל עבור אמני הגלריה כ - מצב נתון
Amira  ZeehanAmir PollakJosyane VanounouShaed ZoubiMiki ZadikYanai kellnerDrora DekelShlomi hagaiSaher Miariyael CnaaniNoam Ventura