Thank you for your patience while we retrieve your images.
Tipolet | טיפולת

LIVE SPACE | חלל יוצר

שחר יהלום | Shahar Yahalom
נגה שץ |Noga Shatz

אוצרת: נוגה דווידסון | Curator: Nogah Davidson

בתערוכה 'טיפולת' פועלות האמניות שחר יהלום ונגה שץ בליווי האוצרת נוגה דוידסון בחלל גלריה בנימין והופכות אותו לסטודיו/ חלל חזרות שקוף ופתוח לקהל. במשך שבועיים תקיימנה האמניות פעולות בחלל ושיתופי פעולה עם מגוון מוזיקאים, אמנים פלסטיים, אמני סאונד, תאורנים וצלמים. במהלך שבועיים אלה מוזמן קהל המבקרים לחוות את המתרחש בחלל בשעות הפעילות הרגילות של הגלריה. לאחר שבועיים תיעצר הפעילות בפתיחה רשמית ב 26.12.19

הפרויקט 'טיפולת' בא לבדוק אופני פעולה חלופיים. הוא שואף לחשוב על מהות פעולת היצירה כשהיא מתרחשת לאורך זמן בחלל הגלריה בנוכחות שתי אמניות וקהל מזדמן. האמניות מבקשות לבדוק את השפעת המפגש/המבט בינן לבין עצמן וכן בינן לבין הצופים על התהליך והחלל שנוצר.המבקרים מוזמנים לבוא להתבונן, לדבר, לשאול, להגיב, לשוחח