Thank you for your patience while we retrieve your images.
Es Muss Sein
תום הוקי ותום אריאל
Tom ariel & Nati hoki
אוצרת: קרן זלץ
Curator: Keren Zaltz

Blog Item
אמנים.יות משתתפים.ות: שירה אבולעפיה, גלעד אופיר, תאיר אוריה, דפי אמירה, ליאת אלבלינג, אלה ברק, מתי הראל, מאיה זהבי, דפנה טלמון, עדן זורניצר, טל ניסים, ארי סטראנו, רועי קופר, ירדן רוקח
Participating artists: Yarden rokach
Gilad ophir, Roi koper, Matti harel
Tal nisim, Maya zehavi, Liat Elbling
Ari starno, Tair uria, Dafna talmon
Shira aboulafia, Dafna amira, Eden zornitser, Ella barak

נתי הוקי ותום אריאל מגיבים לצילומים של קולגות ומרצים לשעבר, ויוצרים צילום משותף שמסכם פעולה מתמשכת של אירועים פרפורמטיביים בחלל הגלריה.
נתי הוקי ותום אריאל פועלים כצמד אמנים מאז תקופת לימודיהם. עבור תערוכה זו הם הזמינו את האמנים.יות המשתתפים.ות, כאמור קולגות ומרצים לשעבר, להתייחס לטקסטים העוסקים בסוגיות של שייכות ושליטה, ולצלם צילום אחד אנלוגי במצלמת פורמט גדול שהושאלה להם.ן. במהלך התערוכה יגיבו הוקי ואריאל לצילומים אלה על ידי בניית סט בחלל הגלריה, תהליך שיסתיים בצילום יחיד של הסט שנבנה, ויצולם באותה מצלמה. אירועי פרפורמנס יתקיימו במהלך שעות פעילות הגלריה, וקהל המבקרים יוזמן לראות את תהליך בניית הסט וצילומו. המהלך השלם יתגלה רק בתום התערוכה, כאשר כל הצילומים שנוצרו במהלך הפרויקט ייחשפו לקהל המבקרים
הוקי ואריאל מנכסים את הדימויים שצולמו לבקשתם, ועל ידי אסטרטגיה של פולמוס ופענוח הם יוצרים את תגובתם כפעולה פרפורמטיבית מול קהל חי. באמצעות בניית הסט הם מפרקים ומרכיבים מחדש את הדימוי המקורי, ונוגעים בסוגיות של השפעה הדדית ואינדיבידואליות


במהלך התערוכה יתקיימו אירועי פרפורמנס פתוחים לקהל המבקרים בשעות הפעילות של הגלריה
לוח אירועים לתערוכה "Es Muss Sein":

שבוע ראשון:
יום חמישי 23.3.23 20:00-23:00 - אירוע פתיחה - פתיחה פרפורמנס מס׳ 1 - מתי הראל
יום שישי 24.3.23 11:00–15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 2- טל ניסים
יום שבת 25.3.23 11:00–15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 3 - מאיה זהבי

שבוע שני:
יום רביעי 29.3.23 11:00 –15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 4 - ליאת אלבלינג
יום חמישי 30.3.23 15:00–19:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 5 - ארי סטראנו
יום שישי 31.3.23 11:00–15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 6 - תאיר אוריה
יום שבת 1.4.23 11:00–15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 7 - דפנה טלמון

שבוע שלישי:
יום רביעי 5.4.23 11:00 –15:0 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 8 - דפי אמירה
יום חמישי 6.4.23 15:00–19:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 9 - שירה אבולעפיה
יום שישי 7.4.23 11:00–15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 10 - עדן זורניצר
יום שבת 8.4.23 11:00–15:00 - פתיחה פרפורמנס מס׳ 11 - אלה ברק

שבוע רביעי:
יום רביעי 13.4.23 19:00 – 22:00 - פתיחה מחודשת - תצוגה של כלל העבודות.
יום חמישי-שבת 14-16.4.23 - תצוגת כלל העבודות.
Response to Tair UriaResponse to Gilad OphirResponse to Yarden RokachResponse to Roi KuperResponse to Tal NisimResponse to Maya ZehaviResponse to Matti HarelResponse to Ella BarakResponse to Ari StarnoResponse to Dafna AmiraResponse to Dafna TalmonResponse to Liat ElblingResponse to Eden ZornitserResponse to Shira Aboulafia