Thank you for your patience while we retrieve your images.
Take an object. Do something to it.
Do something else to it.

ללי כץ | אנה לוקשבסקי | לריסה מילר | דיאנה קוגן | הילה שפיצר

Lali Katz | Anna Lukashevsky | Larisa Miller | Diana Kogan | Hilla Spitzer

אוצרת: הדסה כהן | Curator: Hadassa Cohen

בתערוכה זו מציגות חמש הציירות המשתתפות מנעד רחב של עבודות הבוחן את פוטנציאל הטושים ככלי ציור תוך שימת דגש על העשרת השפה הציורית ומציאת דרכי התבוננות חדשות. הציור בטושים מלווה את עשייתן של האמניות מזה זמן רב, זאת לצד פרקטיקות ציוריות אחרות שלהן. הטושים והלורדים שהשתמשנו בהם כילדים, מתאימים לציור בתנאי חוץ ומאפשרים לאמניות ללכוד בוירטואוזיות את חמקמקות היומיום
שם התערוכה לקוח מדבריו של האמן האמריקאי ג'ספר ג'ונס שהתייחס ליחסי גומלין בין אובייקטים במציאות ובין הייצוג שלהם ביצירת האמנות. יחסי גומלין אלו באים לידי ביטוי באופני הייצוג שבוחרות האמניות ובה בעת מצביעים על פעולת התרגול כחלק בלתי נפרד מהעשייה האינדבידואלית של כל אמנית
Photo: Daniel HanochPhoto: Daniel HanochPhoto: Daniel HanochPhoto: Daniel Hanoch