Thank you for your patience while we retrieve your images.
אורית אדר בכר | ורד לוי
Orit Adar Bechar | Vered Levi

אם ורק אם | If and Only If
אוצר: בילו בליך | Curator: Bilu Blich


פתיחה: 07.04.22 בשעה 20:00
נעילה: 07.05.22


״אם ורק אם״ הוא משפט תנאי כפול. ומה אם לא? על איזה קיום מצביעות האמניות אורית אדר בכר וורד לוי? בתערוכתן המשותפת בגלריה בנימין הן מציעות לנו היבטים של הישרדות שלוקחים בחשבון אפשרויות של חורבן ופליטות בכל רגע נתון.
שתי האמניות יוצרות מודלים רעיוניים, כאלה שאינם מציגים מתווה לביצוע: לוי יוצרת אובייקטים שמדמים רפסודות שאינן יכולות לצוף ועל כן הופכות למשקולות. אדר בכר יוצרת חללים מינאטוריים הנמצאים בד״כ מתחת לאדמה, סוג של מבוכים, שגם אותם ניתן לקרוא כמשקלות.
ההצבה של אורית אדר בכר היא פרק נוסף, מרתק, בתהליכים שהחלו בעבודותיה בשנות ה-90. אדר בכר עוסקת במתח בין ראיה לידיעה, בין אשליה לקונקרטיות, בין זכרון לדמיון. המיצב בנוי במיוחד לחלל הגלריה ומנצל את צורתו וממדיו. החלל החשוך קמעה, מתפקד כהד וכאנלוגיה למתרחש במרחב הפנימי של האובייקטים. הצופים מוזמנים להכנס למיצב דרך פתח צר שמשכפל את פתחי ההצצה בעבודות עצמן. בחלל הם יפגשו מספר אובייקטים ארכיטקטוניים המוצבים על מתקנים מיוחדים ולצידם שרפרפים לישיבה. כל אובייקט ניתן להצצה ולכן מתפקד כמכשיר אופטי המפעיל את הצופה ואת חושיו. לעבודות מחוברות ידיות נשיאה. אפשר לקחת אותן בידיים, להשתמש בפנס ולחקור את החלל הפנימי של כל עבודה. תנועת היד עם הפנס ותזוזת הגוף בחלל הופכים את הצופה לשותף להתרחשות המתקיימת בתוך האובייקט עצמו.
האמנית ורד לוי מציגה סידרה של אובייקטים, מודלים, שהם ספק רפסודה, ספק מבנה. העבודות עשויות מגבס, מתכות וחלקי אובייקטים. הן מוצבות על מבנה החותך את חלל התצוגה ויוצר תנועה אלכסונית אל פנים החלל. המיצב הנוכחי של לוי מתייחס לתערוכה אחרת, ״הארכיטקטורה של הפעם הבאה״, שהוצגה בגלרית הקבוץ ב 2005. שם בנתה לוי רפסודה בגודל אמיתי שנראתה כמו שטה אל תוך חלל הגלריה ונתקעה בו. במיצב בגלריה בנימין, ממשיכה לוי את עיסוקה בניגוד שבין תקיעות לתנועה. האובייקטים נראים קלים בעוד הם כבדים ועשויים גבס. לוי מתמקדת בעיצוב מופשט יותר ויותר המחדד את המתח בין האופקי לאנכי: בין מה שנמתח ומתארך כלפי מעלה לבין מה ששוקע. לוי מוותרת על נארטיבים מנוסחים בחיפוש אחר עיצוב מינימלי, חרישי, מהודק ומותירה את משפט התנאי ״אם ורק אם״ ללא נמען
Orit Adar BecharOrit Adar BecharOrit Adar BecharOrit Adar BecharOrit Adar Bechar