Thank you for your patience while we retrieve your images.
דודיק אופנהיים עושה שוק, הוא יוצא אל הרחוב ואל השוק ומשתמש בהם כבזירת חיפוש והשראה. מתוך התבוננות סקרנית ומשתאה בחומרים הפיזיים המצויים בשוק נרקמת עשייה שמחלצת סיפור על הרגלי צריכה, סחר, פיתוי ומיחזור. כאמן מתעמת דודיק עם מושגים אלו ומעניק לשאלות אותן הוא מעלה פרשנויות חזותיות הנובעות מעולם התוכן המיידי שלהם. דודיק מאתר את ייצוגיהם החזותיים ברחוב, משתמש בהם כחומר גלם לעבודתו, מגיב לקיים ומותיר את עקבות המקור כהדהוד, עדות, או כמסמן מקום. ההתערבות במקור נעשית באופנים ובמינונים שונים הנובעים מהקשרים תוכניים ושיקולים חזותיים.

דודיק מתייחס אל השוק ברחוב הפיזי באותו אופן בו הוא מתייחס אל השוק המתקיים ברשת או על גבי ניירות הכרומו במגזינים המודפסים. כל אלה מייצגים את מי שברצונו למכור את מרכולתו ולשם כך ישתמש בכל דרך פיתוי אפשרית.
שלטי מחירים הכתובים ביד אותם אסף מדוכני הפירות והירקות בשוק הכרמל קובצו יחדיו והפכו למוביילים נאיביים, אובייקטים תלויים בחלל המשחקים עם עצמם במטרה לשעשע את הצופה ובמקביל גם להתל בו.
רק היום.............!
בעבודות אחרות בחר להמיר בעשיית מכחול את הדימויי המלוטש והמרוטש של דוגמנית המציעה דבר מה למכירה ובכך, מתוך שהדימוי מוכר אך באותה עת זר, גורם למתבונן להתעכב ואולי אף להענות לאתגר המחשבתי שהדימוי המטופל מציע.
דודיק אופנהיים מתייחס לתחומי העניין הנוכחים בעולמו כמעצב גרפי ושוזר אותם כתוכן חזותי ורעיוני אל תוך הציור. העיסוק בייצוגים טיפוגרפיים כאות, מילה וטקסט נוכחים בעבודותיו באופן כמעט גורף בין אם כרדי מייד או כעשייה מקורית. המילים משמשות כדימויים המקיימים דיאלוג עם שאר המרכיבים בתוך הקומפוזיציה אך באותה עת נושאות על גבן את מטען המשמעות המילולית והתוכנית.
ההתערבות בחומרים הקיימים והחלפת אמצעי ההמחשה באחרים המתקיימת בדרכים שונות בעבודות המוצגות בתערוכה, מעלה לדיון עיניינים שבשגרה תוך פרימת היומיומי, ערעור על הקיים, והטלת ספק במובן מאליו.


בערב הפתיחה יהיה פרפורמנס של אלכס דרול ורני זגר בשעה 20:30נעילה ב- 6.5.2017