Thank you for your patience while we retrieve your images.
ליהי שני/ מיכל קליסקי

Lihi Shani \ Michal Kalisky

אוצרת: מאיה זהבי
curator: Maya Zehavi


דרך שימוש בייצוגים של אהבה רומנטית מהתרבות הפופולרית התערוכה סטופיד קופיד מבקשת לבחון את הפרדוקס שבין אהבה וצרכנות. יום האהבה הבינלאומי, שיאו של המיזוג בין רומנטיקה לכלכלה, היווה עבור האמניות מניע לשלל פעולות אבסורדיות אשר מתנקזות לחלל אחד, המקצין וחוגג ביטויים ויזואלים של אהבה רומנטית בת זמננו.
Lihi ShaniMichal KaliskyMichal KaliskyLihi ShaniMichal Kalisky