Thank you for your patience while we retrieve your images.
קארדיל | اسم المعرض: كاردل


מאי דעאס / למה חג' יחיא / מיעאד סרסור / סוהא פרוג'ה

אוצרת: סוהא פרוג'ה


مي دعاس / لمى حج يحيى / ميعاد صرصور / سهى فروجه
منظمه المعرض: سهى فروجه

על פי המסורת, קארדיל הוא שד אשר מרד בשטן הראשי, אבליס, הגיע לעולם בני האנוש, ושם, בניגוד למקובל בעולם השטני, דיבר עם בני ובנות אדם באופן ישיר, כן, גלוי, ומעורר השראה. למרות מראהו ומוצאו, הוא דמות חיובית, תומכת, ואהובה.
קארדיל, הדמות המיתית, וקארדיל התערוכה מצביעים על מה שמעבר לנראה, ובמקביל לעבר מה שמוסתר. דור חדש של אמניות ערביות ישראליות, שתובעות נוכחות שמעבר לסטריאוטיפים, לפחדים ולבוז, ושאת אותה מידה של כבוד שיש להן למסורת ולחברה שלהן, הן תקבלנה כנשים ואמניות, בחברה עכשווית דינמית.
ארבע בוגרות צעירות של בית הספר לאמנות "המדרשה" מציגות בתערוכה זו גופי עבודה חדשים ומשלבות ציור וצילום.
Lama Haj YahiaSoha Faroja