Thank you for your patience while we retrieve your images.
ראות חלקית / Partial Visibility

הדס אמסטר והדס דוכן
Hadas Amster and Hadas Duchan

אוצרת: הדסה כהן
Curator: Hadassa Cohen

ישנה אמונה כי אלוהים 'בוחן כליות ולב'. בתערוכה "ראות חלקית", בדומה למכונות בידוק הנפוצות כיום בשדות תעופה, בוחנות האמניות את לבבותיהם של הצופים באמצעות מכונת סריקה העושה אדפטציה של ריטואליים דתיים והמורכבת ממיקרו בקרים, חיישנים ואלגוריתם ייעודי. המכונה מייצרת פלט ייחודי לאדם הנסרק, כאשר תנועת הצופה ופעולותיו בחלל משמשים כחומר גלם אשר מעובד, משפיע ומשנה את היצירה בזמן אמת. בכותל המערבי נהוג להשאיר פתק לאלוהים בין לבני הקיר, בחלל הגלריה תתרחש הפעולה ההפוכה.
התערוכה בוחנת את הקשר שבין טכנולוגיה, אמנות ודת ופועלת בתפר שבין הצורך ביישות רוחנית עליונה לבין ההתקדמות הטכנולוגית כיום. היא תוהה, על מקומו של האל במציאות הרבודה של ימינו והאם האינטרנט הוא האלוהים החדש.
התערוכה היא תולדה של שיתוף פעולה מתמשך בין האמניות הדס אמסטר והדס דוכן.