Thank you for your patience while we retrieve your images.
מאובני סאונד | Sound Fossils
גיא גולדשטיין, ענת נאור, מיכאל ליאני, יוני ניב, Beth Atkinson, Patrick Hough
אוצרת: קארין שבתאי

אלמנט ההשתקה הוא המחבר בין ששת האמנים המשתתפים בתערוכה מאובני סאונד. הסאונד הינו חומר גלם מרכזי ומשותף ליצירות המוצגות בתערוכה. פעולת ההשתקה והיעדר הקול מפנים את תשומת הלב למופעים וויזואליים שונים. המראה הופך מתווך של הקול ומותיר אותו מדומיין בלבד. "מאובני הסאונד" המוצגים בתערוכה שואפים לבחון את היחס בין המופשט למוחשי, בין הנוכח לנעדר ואת הזיקה שבין עולם הסאונד לעולם הוויז'ואל
מאובני סאונד הינה תערוכה קבוצתית האוספת פרטים מתוך גופי עבודה של שישה אמנים המטפלים באופנים שונים בסאונד כחומר גלם בעבודתם.
נקודת ההשקה והרכיב המובהק הנוכח בתוך העבודות והוא גם זה המחבר בניהן הוא ההשתקה. האמנים המשתתפים בתערוכה עושים שימוש בצילום, הצבה ורישום בעוד המקור, הסאונד, נעדר. הדממת הקול מדגישה את המופעים הוויזואליים השונים, המראה הופך מרמז, או מתווך של הקול ומותיר אותו מדומיין בלבד.
חלק מהעבודות מביאות לידי ביטוי את היעדר הסאונד מתוך הפעולה האמנותית עצמה ה"חותכת" ומקפיאה את המושא המצולם והצליל ,ומנגד ישנן המתרחקות מפרקטיקות מובהקות ונורמטיביות של סאונד על ידי הפשטה- דווקא אלו, הן שחוזרות אל השורש והמקור של עולם הסאונד המתחיל בכתיבה של קו וצורה.
בחלק מן העבודות הפוטנציאל התנועתי של הדימוי, המאופיין לרוב ברפטטיביות שמייצרת מקצב, מפצה על אובדן הקול, בעוד שבעבודות אחרות גם התנועה נשללת. מתוך כך נוצרת חוויה תמידית של פוטנציאל לא ממומש המשרה מתח של איפוק ואינו מגיע לכדי פורקן.
האקט, הכמעט אלים שבהשתקה מייצר את אותם תוצרים פלסטיים המדומים למאובן הדומם, שמחד, הינו חסר תפקוד, ומנגד הוא תוצר של חיות הנושאת עמה סיפור וידע.
"מאובני הסאונד" בתערוכה שואפים לבחון את הזיקה שבין עולם הסאונד לעולם הדימוי והחומר, את היכולת לחוש את הנעדר בעזרת אמצעים וויזואליים שונים ואת דרכי הביטוי והנראות של אותו עולם מופשט של קול.
Yoni NivMichael LianiBeth AtkinsonGuy GoldsteinPatrick HoughInvitation