Thank you for your patience while we retrieve your images.
רישום בטאבו


אוצרת: שירה גפשטיין מושקוביץ

משתתפים: טל אמיתי-לביא, בילו בליך, שירה גפשטיין מושקוביץ, גלי גרינשפן, גיא זגורסקי,אורית ישי, אורלי סבר, ניר סגל, רני פרדס, ויאן צ'אן, אנה שיקורסקה, תמר שפר

התערוכה בשיתוף פעולה עם מגזין דומוס
ובערב הפתיחה יושק הגליון החדש

התפר בין אמנות ואדריכלות היה נתון במהלך השנים לתנודות רבות, שינויים והשפעות הדדיות של התחומים. המאפיין העיקרי שלו נותר לא מוגדר, ובין הצדדים נוצרים כל העת יחסי גומלין שבעיקרם נותרו ללא זהות ברורה או הגדרה.התערוכה עוסקת במצב של פנטזיה בה ננסה לדמיין עיר הבנויה ללא אדריכלים. היא מבקשת לאמץ את המבט הייחודי של האמן, המשלב חומר ורוח, כדי להבין משהו על אפשרויות הבניה שלא ראינו בעיניי האדריכלים, וכדי להבין משהו על העיר הבנויה כבר היום.בעבודות בתערוכה ישנם מרכיבים המתייחסים לתחום האדריכלי. עבודתם מציעה פנים חדשות לאדריכלות, ומבטאת חופש רעיוני במחשבה ובבניה, ערוצים של שונות בחומר וברעיון.
Nir Segal & Ana ShikorskaRani PardesTamar SheafferShira Gepstein MoshkovichInvitation