Six Trips || שישה טיולים


פתיחה ביום חמישי 01.04.2021 בשעה 20:00

נעילה בשבת 25.04.2021


הדס פליישמן | שיר רז |Shir Raz | Hadas Flayshman

אוצרת: אתי שוורץ | Curator: Etty Schwartz

נקודת המוצא של התערוכה שישה טיולים היא הגשושיות (rovers) הנשלחות מטעם סוכנות החלל הלאומית האמריקאית, נאס”א, לחקור את כוכב הלכת מאדים והתיעודים הוויזואליים שהן העבירו בחזרה לכדור-הארץ.

העבודות מציגות עקבות ושאריות מחומרים עמידים שיכולים להחזיק מעמד במסע בחלל למשך זמן לא ידוע ובתנאים סביבתיים קיצוניים

המיצב בחלל הגלריה מפרק את חלקי הרוברים: לוח סולרי, גלגלים וכדומה, ומרכיב אותם מחדש במרחב שמשלב את האיברים הקטועים הללו עם החומרים שהם הקליטו ורשמו על המאדים. התוצאה היא היבריד משוכלל המשלב נקודות מבט שונות ומורכבות; מקום בו גבולות החלל והזמן מיטשטשים. לא ברור מי מסתכל במי? מי נמצא איפה? מה נמצא מחוץ למה? מי צילם את הדימויים? מי מציג את התערוכה
?
This gallery is empty.