Thank you for your patience while we retrieve your images.
דיאלוג במונו | Dialogue in Mono

בר דביר רחמים ורעות קרן
Bar Dvir Rahamim & Reouth Keren

אוצרת: שי-לי הורודי
Curator: shai-Lee Horodi

דיאלוג במונו היא עבודה משותפת של האמניות רעות קרן ובר דביר רחמים. היצירה מתארת מצב נפשי וגופני שנובע מהמתח שבקיום במרחבים ממשיים ווירטואלים במקביל, חווית חיים שהיתה חזקה במיוחד במהלך סגרי הקורונה. דביר רחמים יוצרת מיצבים פיסוליים העשויים חומרי ציור כמו בדים ופיגמנטים וקרן יוצרת עבודות וידיאו, עבודות אינטראקטיביות ופסלים מודפסים במדפסת תלת מימד. קרן ודביר רחמים התחברו יחדיו ליצירת העבודה כשהן עושות שימוש בהבדלים המדיומליים ביניהן לטובת התיחסות לפערים הקיומיים שבמרכז יצירתן