Thank you for your patience while we retrieve your images.
Ancestors

אוצרת: יסמין ברגנר

בשנים האחרונות פורחת מגמה חברתית חדשה, המאמצת בחום את אמנות הקעקוע ומכירה בחשיבותה וייחודה הרב- תרבותי. מעמדה כז'אנר אמנותי עצמאי, מתבסס לאחר מאות שנים שבהן תויגה כתופעת שוליים "דקדנטית".

קעקוע הוא פעולה של שינוי, קיבוע והתמרה. הוא מאפשר הנצחת זיכרון, חשיפת רובד נסתר והשתייכות תרבותית. ביטוי לנצחי בעולם הבר- חלוף. הגוף הוא המדיום שבאמצעותו אנו מתקשרים עם "האחר" ומבססים "רשתות- חברתיות".

אמנות קעקוע קשורה באופן אינהרנטי לטקסי מעבר וחניכה במסורות שמאניות בתרבויות שבטיות חוץ- מערביות.

התערוכה מתמקדת בהיבט הקדמוני של קעקוע, כפי שהוא עולה באופן קונקרטי ומטאפורי כאחד. האמנים המשתתפים מתייחסים באמצעות קעקוע, למורשת אבות ואימהות החיה בתוכנו, משפיעה ומתעצבת מחדש בעידן העכשווי.

אוצרת: יסמין ברגנר משתתפים: אסתר כהן סקין, דפנה שפירא חסון, שונית גל, רני פרדס, מקס האריס, מלכיאלה פייג', לילך מדר, עמליה זנד, גליה פסטרנק, אריק וייס, אייל פריד, רון עמיר, לארס קרוטק, אג'ארן מתייה, נמרוד ראובני, ג'וד בורמד, יסמין ברגנר, חיים מאור, שמעון פינטו, אום כולטוב, יוליה פריידין

גלריה בנימין: 11/7-3/8 צ'לנוב 28 תל אביב

פתיחה: 11/7 יום חמישי ב 20:00

מיצג "מוח עצם" (בכורה) מאת דפנה שפירא חסון ושונית גל 20:30