ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?
HAVE YOU EVER SEEN THE SEA FIGHT THE WIND OF NIGHT?

יקירה אמנט – Yakira Ament
מינה ריינגולד -Mina Reingold
עדי-חן חמוי - Adi-chen Jamui
עמרי חפץ – Omry Hefetz
טמיר חן – Tamir Chen
עוזיאל רנחל – Uziel Rangel
איתי מתן - Itay Matan
חן פלמנבאום - Chen Flamenbaum
ליווי אוצרותי – פאינה פייגין - Faina Feigin
תאריך פתיחה 12.8.2021
תאריך נעילה 11.9.2021״ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?״ נוצרה מתוך עבודה משותפת של שמונה אמניות.ים ואוצרת. הפעולה מערערת על מרחב העשייה האינדיבידואלי; העבודות בתערוכה עברו בין שמונת היוצרות/ים ונושאות את המטען הקולקטיבי המרובד של כל חברי הקבוצה.
התערוכה ״ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?״ היא חלק מסדרת תערוכות בנושא "ריבוי" המוצגת עתה בגלריה בנימין.
This gallery is empty.