ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?
HAVE YOU EVER SEEN THE SEA FIGHT THE WIND OF NIGHT?

יקירה אמנט – Yakira Ament
מינה ריינגולד -Mina Reingold
עדי-חן חמוי - Adi-chen Jamui
עמרי חפץ – Omry Hefetz
טמיר חן – Tamir Chen
עוזיאל רנחל – Uziel Rangel
איתי מתן - Itay Matan
חן פלמנבאום - Chen Flamenbaum
ליווי אוצרותי – פאינה פייגין - Faina Feigin
תאריך פתיחה 12.8.2021
תאריך נעילה 11.9.2021״ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?״ נוצרה מתוך עבודה משותפת של שמונה אמניות.ים ואוצרת. הפעולה מערערת על מרחב העשייה האינדיבידואלי; העבודות בתערוכה עברו בין שמונת היוצרות/ים ונושאות את המטען הקולקטיבי המרובד של כל חברי הקבוצה.
התערוכה ״ראית פעם את הים נלחם ברוח של לילה?״ היא חלק מסדרת תערוכות בנושא "ריבוי" המוצגת עתה בגלריה בנימין.