Thank you for your patience while we retrieve your images.
חומר נזיל | Liquid Matter

נגה רוזמן | שני יוסף
Noga Rozman | Shani Yosef

אוצר: שחר מרקוס | Curator: Shahar Marcus

פתיחה: 19.05.22 בשעה 20:00
נעילה: 11.06.22

התערוכה "חומר נזיל" עוסקת במערכות יחסים בין אמן מקום וחלל כפי שהן מתקיימות במבנה חירבה נטוש שהתפורר עם השנים ונותרו ממנו רק קירותיו החיצוניים
במסגרת התערוכה מציגות שני יוסף ונגה רוזמן עבודות בצילום ,וידאו, מיצב ופיסול אורגני
מבנה המשמש בית לדרי רחוב ומכיל שכבות של גרפיטי, אמנות רחוב, זבל, שאריות ולכלוך, משמש עבור האמניות כמצע ליצירה. המבנה, הממוקם בלב שמורת טבע, מהווה הפרעה בנוף ומייצר בו נוכחות אורבאנית מפתיעה. נוכחותו של האובייקט העירוני במרחב הטבעי יוצר מערך חדש וגורם לצופה המבקר בשמורת הטבע להסתכל בצורה אחרת על הנוף
העבודות בתערוכה מכילות את חומרי הגלם שנאספו במבנה ועברו טרנספורמציה לכדי מבנה ארכיטקטוני ואובייקטים אורגניים המוצבים בגלריה. בעבודות האמנות בתערוכה ניכר הניסיון הפיזי של האמניות להיאחז במבנה המתפורר והנטוש. הניסיון שנועד לתבוסה מהווה את הציר המרכזי שעליו נעה התערוכה. ניסיון זה מהווה מאמץ נחוש ועקבי להיות חלק מהחלל, להתמזג לתוכו כמערך של כתמי צבע על רקע הבטון האפור במקביל להכרה בכישלון הידוע מראש של מאמץ זה