Thank you for your patience while we retrieve your images.
לפרק את מגדל בבל | Demolishing the Tower of Bable


פתיחה ביום חמישי, 11.5.2017 בשעה 20:00

נעילה בשבת 3.6.2017. ביום זה יערך שיח גלריה בשעה 12:00


דור אבן חן / שמאי גיבש / חווה גילון / חיה ויסהוז / הדסה כהן / ליאב מזרחי / שרי מנולה שטמפלר / תלמו נבו / ענת נגב / יבגניה נוביקוב / אתי עמרם / יעל פרידמן

אוצרת: רעיה קידר

Dor Even-Chen \ Sam Gibsh \ Hava Gilon \ Haya Weisshaus \ Hadassa Cohen \ Liav Mizrachi \ Sari Manole Stumpler \ Talma Nevo \
Anat Negev \ Jevgenia Novikov \ Etti Amram \ Yael Friedman
Curator: Rayah Keidar

שפת האספרנטו לא הצליחה להתנחל בליבותיהם של אנשים, שפה שהייתה אמורה להציע תיקון לסיפור מגדל בבל ולריבוי השפות שנוצרו. האמנים המשתתפים בתערוכה מציגים, כל אחד בדרכו, שפות העוסקות באחדות, בפיוס ובפשרה. בכוונה תחילה לא נגעו האמנים בהיבטים פוליטיים, לאומיים ותרבותיים המעוררים פלגנות ועוינות בחברת העמים. המהפכה האלקטרונית אותה אנו חווים היום מציעה שפות חדשות חובקות כל והשפה המפתיעה מכולן היא שפת האימוג'ים, שפה מתפתחת שסימניה הולכים ורבים, ואפשר לראות בה את היורשת המוצלחת של שפת האספרנטו שכשלה.
Dor Even-ChenHaya WeisshausSari Manole Stumpler