Thank you for your patience while we retrieve your images.
אפלה מוארת
Rani Pardes \ Illuminated Darkness
אוצרת: קמה תן-עזר מרקשייד
רני פרדס, בוגר המדרשה לאמנות לשנת 2003, מציג בגלריה בנימין את תערוכת היחיד השניה לאחר שהשתתף גם במספר רב של תערוכות קבוצתיות. יצירתו של פרדס עוסקת בנושאים הנבנים ונולדים אחד מן השני ואחד לתוך השני. העבודות משלבות בין הגבוה לנמוך ובין הנעים למבחיל. עבודותיו האחרונות הולכות ומעמיקות את הקשר עם דימויים של יצורי גיהנום אפלים. פרדס עושה שימוש רב בגולגולת, שלאחרונה נטענה במשמעות עיצובית – היא מופיעה כהדפס אופנתי על בגדים, חפצים וקישוטים למינהם. הגולגולת, שפעם היתה מזוהה עם המוות, הופכת לאחרונה לחייכנית ומעוצבת. יצירותיו של פרדס מנסות להחזירה אל עולם הדימויים ממנו באה, אך באופן כמעט מגוחך. עבודותיו נראות כשילוב של הרע והמפחיד האולטימטיבי, שמתייצב לנגד עיננו על מנת לשעשע ולקשט.
בבתערוכה עבודות ציור, רדי-מיד, ואסמבלז.