Zenfolio | Binyamin Gallery | Ligal Sofer
ליגל סופר
מיצבים פיסוליים, צילום, רישום

הפיסול משלב יציקות בטון, טקסטיל ורשתות ברזל ומגיע גם לגדלים מונומנטליים
העבודות מכליאות דימויים מעולם הבניין והבית, כאשר הסביבה החיצונית והסביבה הביתית נשזרים זה בזו. הם מיטשטשים בחלל והנרטיב מושתת על חיכוכים ואינטראקציה בין חומרים
הצילומים מציגים נופים מגבולות המגורים. אלה נופים שוליים וצמחייה המשמשת לגבול בין אזורים. ישנה דהייה ומניפולצייה צבעונית המתקבלת ע“י שימוש במצלמת פילם ישנה וסדוקה
הרישומים הם בקנה מידה קטן, בעיפרון או פחם על נייר, והם עוסקים באינטימיות ובשגרת חיי היום יום

בוגרת המחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר

soferligal@gmail.com
+972-52-6270962