Thank you for your patience while we retrieve your images.
קרוולה*; תערוכת רישומים


דן אלון, רותי בן יעקב, יעל בלבן, מיטל כץ מינרבו, אילה נצר, רוסטיסלב ספיטקובסקי, גליה פסטרנק, רני פרדס


אוצרות: יעל בלבן ואילה נצר

* דגם ספינה מהמאה ה 15, הראשונה לשוט נגד הרוח.כמו דגם הספינה הקטנה מן המאה ה-15 שהצליחה להפליג רחוק יותר מכל ספינה אחרת עד אז ולגלות ארצות חדשות. כך התערוכה " קרוֶולָה" בוחנת כיצד רישומים קטנים של אמנים השונים זה מזה בגילם, מינם ומעמדם מסתדרים זה עם זה, דוחים זה את זה ואולי אפילו מגלים דברים חדשים שאי אפשר לגלות במדיומים או גדלים אחרים.