Thank you for your patience while we retrieve your images.
נקודת ציון

אוצר: דר. ערן גילת

לכבוד המעבר לקרית המלאכה והחברים החדשים - גלריה בנימין חוגגת בתערוכה קבוצתית של כל אמני הגלריה. התערוכה מאפשרת הצצה לכאן ועכשיו של כל אחד מאמני הקבוצה

משתתפים
אורי נועם, איריס חסיד סגל, דודיק אופנהיים
דינה לוי, דנה לאור, נאוה ג׳וי אוזן, רבקה קוה
שלומית ליוור, שרית אכטנברג, תמר שפר

David Oppenheim

David Oppenheim

Shlomit Liver

Shlomit Liver

Dana Laor

Dana Laor

Dina Levy

Dina Levy

Sarit Achtenberg

Sarit Achtenberg

Invitation

Invitation

Invitation

Invitation