Thank you for your patience while we retrieve your images.
תחריט, אקוורל, פיסול ומיצב

עבודותיי לרוב קטנות ומחייבות התקרבות ואינטימיות. זהו חלק בלתי נפרד מעולם התוכן שמעניין אותי, שמכיל הקשרים אנושיים, חוויה גופנית-רגשית ועיסוק בסודות. מוטיב הסודות שאינם מדוברים או פתורים מעסיק אותי רבות. מתוך כך אני חוקרת היכן עבר הגבול בין יצירת אמנות שמכילה מסתורין ואטומה בפני הצופה, לבין עבודה שמאפשרת לצופה להתחבר אליה עם המטען הרגשי והתרבותי שהוא.היא מביא.ה עמו.ה. אני מחפשת ליצור קשרים בעלי אופי אינטואיטיבי בתוך העבודות שלי- היבנות של סיפור או חוויה שמורכבים מריבוי דימויים, תמות ונושאים, שכאשר הם נפגשים יחד הם מצליחים ליצור שלם חי ומשתנה
הדימויים שבהם אני משתמשת נעים בין יצורים וסיטואציות מעולם הדמיון-חלום לבין דימויים מהמציאות הסובבת אותי– כאשר אני שואפת לייצר היברידיות והתמוססות גבולות בין דימויים ועולמות אלה. ביניהם ניתן לראות ריבוי רעיוני שמשלב סקרנות לתופעות טבע, מדע ותרבויות אנושיות. הריבוי הרעיוני מתחבר יחד לחוויית עולם מרובדת שמביאה לידי ביטוי את התחושות שלי בעולם כ'אדם' שהיא גם אישה ואמא, שמסרבת לאבד את קולה האישי מול ארכיטיפיים חברתיים שונים

בוגרת ״דרך האמנות״ הרדוף, 2011
בוגרת אורנים, 2014
תואר שני אם.אף.איי. אוניברסיטת חיפה, 2021

אתר
אינסטגרם
[email protected]
972-52-2853471