Zenfolio | Binyamin Gallery | Meytar Moran
Meytar Moran מיתר מורן


2013 בוגרת בצלאל
meytarmoran.com


כשחלל נהיה מוכר דיו, הוא הופך עבורנו ל׳מקום׳. העבודות שלי בודקות באופנים שונים את ההשלכה ההפוכה; את המקום שמשיל מעליו את איפיון הזמן, אפיון האתרים העלוּמים ואמינות הארכיטקטורה בנוף.
צילום בפורמט בינוני הוא הליבה ונקודת הפתיחה של הפרוייקטים שלי. שיטת העבודה כוללת לרוב אינטגרציה בין צילומים מקוריים לבין פאונד-פוטג׳ים ואובייקטים של רדי-מייד. האינטרנט, על שלל אוצרותיו, מהווה עבורי מגרש משחקים אינסופי. הלך הרוח של העבודות הוא דידקטי-פיקטיבי, כאשר נעשה ניסיון לחתור תחת התכלית הבסיסית ביותר של הצילום – ייצוג המציאות, דווקא על ידי הצגת דימויים לא מטופלים לצד מניפולציות ברורות.
נסיעה וגילוי נופים שוממים, מבודדים, היא אלמנט חיוני לנושאים שאני עוסקת בהם בעבודותי. בעידן שבו הכל כבר מוכר, רווי במידע ונגיש, הן פיזית, והן וירטואלית, אני שואפת להציג מחדש את הלא-מוכר, להעלות אפשרות של מסתורין, ולבדוק מה הוא מקרין עלינו בחזרה