Thank you for your patience while we retrieve your images.
אזור-ביניים
IN-BETWEENNESS
catalog
רותם ריטוב | אילת רוזנברג | רעות דפנא | מיכל גבע | תמר רודד-שבתאי | טליה פרי
| Rotem Ritov | Ayelet Rosenberg
Reut Dafna | Michal Geva | Tamar Roded-Shabtay | Talya Peri


אוצרת: ענבר גולדברג
Curator: Inbar Goldber

בין הממשי למדומיין, היומיומי לנשגב, הזיכרון לחוויה, הייאוש לתקווה, בין חורבן והרס לבנייה וגילוי, שם, באותו אזור-ביניים, מתחוללת הפעולה היצירתית. באותו מקום שאינו מקום, שאינו ניתן למשמוע, שההשתנות המתמדת מהותו, נפגשים יחדיו קולותיהן של שש אמניות המגיעות ויוצרות ממקומות שונים. רובן לא הכירו קודם. כל אחת בדרכה שואלת, מתערבת, חושפת ומכסה, מפרקת ומרכיבה, מייצרת מפגש בלתי צפוי בין משמעות וצורה. כל ייצוג שהתפרק ונתלש מהקונקרטיות שלו, הורכב ונשזר מחדש. ועדיין נותר דבר-מה פרום, אותו מרחב ביניים המבצבץ מבעד לסדקים, מרמז על ריבוי חסר צורה המבקש להמשיך ולהתגלות.
Michal GevaRotem RitovReut DafnaAyelet RosenbergTalya PeriTamar Roded-Shabtay