Thank you for your patience while we retrieve your images.
ענבל כהן חמו
צילום, פיסול

המציאות היום יומית שסובבת אותנו מעסיקה אותי בשרירותיות ובמופרכות שלה. אני חוקרת את שייריה הפיזיים ואת הדימויים שהיא מותירה. לפעמים העבודה שלי היא עם החומר עצמו, בפיסול וביציקה, ולפעמים עם הצילום הדיגיטלי, בחדר החושך ועם הסורק. ממירה תלת ממד לדו ממד וחומר לאור, וחוזר חלילה. מתוך הדבר שנמצא אני בונה את האפשרי, שהוא עבורי הכרחי – האמת הפנימית שמסתתרת מאחורי הבנאליות של היומיום
אני מערערת על ההבחנה בין "טבע", ראשוני ולא נגוע, לבין "תרבות" – שכוללת את תוצרי האדם, יפים וכעורים. הטבעי והמלאכותי שלובים זה בזה, ואני מחפשת את חציית הקווים והערבוב ביניהם. אני מוצאת את היופי בתוך הרגיל והבלוי, ותרה אחרי האופנים להוציא אותו לאור. מכל זה אני בונה עולם חדש, מציאות מקבילה שהיא הדהוד של עצמי

בוגרת מדרשה, 2019
תואר שני אם.אף.איי. אוניברסיטת חיפה, 2022

[email protected]
inbalcohenhamo.com
כתיבה בפורטפוליו
054-5425833
From "The Building", 2022From "The Building", 2022From "The Building", 2022From "The Building", 2022From "The Building", 2022From "The Building", 2022From "Natural Shape", 2021From "Natural Shape", 2021From "Natural Shape", 2021From "Natural Shape", 2021From "Pearls", 2021From "Pearls", 2021