Thank you for your patience while we retrieve your images.
ענבל כהן חמו
יוצרת לרוב בצילום ופיסול

המציאות היום יומית שסובבת אותנו מעסיקה אותי בשרירותיות ובמופרכות שלה. אני חוקרת את שייריה הפיזיים ואת הדימויים שהיא מותירה. לפעמים העבודה שלי היא עם החומר עצמו, בפיסול וביציקה, ולפעמים עם הצילום הדיגיטלי, בחדר החושך ועם הסורק. ממירה תלת ממד לדו ממד וחומר לאור, וחוזר חלילה. אני לא מאמינה ב"אמת" – כל דימוי ויצירה הם בעיני ערעור על תפיסת המציאות החדה והיציבה. גם בשימוש במדיומים "מעתיקי מציאות" כצילום ויציקות, אני מציעה התבוננות בעולם לא יציב, מעין ציפוי דק מעל הממשי (בשפתו של לאקאן). מתוך מה שנמצא אני בונה עולם אפשרי אחר, לכוד בתוך עצמו
אני מערערת על ההבחנה בין "טבע", ראשוני ולא נגוע, לבין "תרבות" – שכוללת את תוצרי האדם, יפים וכעורים. הטבעי והמלאכותי שלובים זה בזה, ואני מחפשת את חציית הקווים והערבוב ביניהם, את ה"טבע/תרבות" שחד הם
בתוך כך אני תרה אחרי יופי, גם בדברים הקטנים, הבלויים והאקראיים ביותר

בוגרת מדרשה, 2019
תואר שני אם.אף.איי. אוניברסיטת חיפה, 2022

054-5425833
[email protected]
inbalcohenhamo.com
כתיבה בפורטפוליו
כתיבה בבלוג בנימין
הבניין #6, 2022הבניין #5, 2022הבניין #3, 2022צמיחה, 20212021 ,wreath | זֵרפנינים #4, 2021פנינים #3, 2021ארץ | טריפטיך, 2024ללא כותרת, 2024קונגלומרט #4, 2024קונגלומרט #1, 2024קונגלומרט #58, 2024