Thank you for your patience while we retrieve your images.
העבודות הרב תחומיות מדגימות ניסיונות לתאר "תת/על-מרחב" הנסתר מין העין אשר המרחב הפיסי, התרבותי והרגשי מהווה מעין "היטל" שלו - גילום תלת-מימדי, ארצי, מציאותי שלו... או, לחילופין - שמכיל אותו. דהיינו הצעה לתיאור של מרחבים בהם מסתמלת ומסומנת המציאות והמטה-מציאות ה"נמשכת/מושכת בחוטים"
אני רוצה לחשוב על עבודותיי כעל מנגנונים המנהלים תנועה בין המראה אל המחשבה והרגש שביסודם איום - איום הישראליות, איום המוות, איום המרחב, איום התרבות. האופן שבו תהליכי היצירה שלי מתפתחים הוא תמהיל של המהלכים הבאים: אסוציאטיביות ויזואלית -הפורמליזם מוביל את התהליך, קונספט מתפתח: מהמעורפל אל הנהיר, דהיינו מופשטות מחשבתית שאט אט, מעבודה לעבודה, לובשת צורה חזותית, והופכת לוורבלית. ההתלהבות מין המפגש עם חומר חדש או טכניקה חדשה מובילה להתפלשות, ניסוי וטעייה, ושיטוט - כביכול חסר מטרה

תואר ראשון בפיסיקה, טכניון
תואר ראשון באמנות, בצלאל
תואר שני בתכנית הבינתחומית באמנויות, אוניברסיטת ת״א

050-7562560
[email protected]
doronfnn.wixsite.com/my-site