Thank you for your patience while we retrieve your images.
דינה לוי
משחקי מחשב, וידאו ומיצבי ציור

העבודות עוסקות במישחק - על הכללים והכוחות שפועלים בו, ועל הצורה שיוצר הגוף האינדיבידואלי בתוך המארג והמבנה הקבוצתי. אני תופסת את הפעולה הציורית שלי עצמה כמשחק - עם כללים שרירותיים מתחלפים ומקום לאירועים אקראיים. זהו משחק שמאתגר את עצמו כל הזמן לחיבורים חדשים ולאיזונים לא לגמרי פתורים. העבודות עוטפות את הצופה בממדיהם הגדולים תלויי האתר, ומשאירות בידיו את הבחירה והשליטה באופני הצפיה, מה שנותן למיצבים תצורות אפשריות שונות, ולא תמיד צפויות מראש

בוגרת המדרשה בית ברל, 2004
תואר שני אם.אף.איי. אוניברסיטת חיפה, 2010
תואר שני אמנות בין תחומית, אוניברסיטת ת״א, 2016

תואר שני בעיצוב ופיתוח משחקי מחשב, שנקר, 2021

www.dinalevy.com
[email protected]
054-6969339