Zenfolio | Binyamin Gallery | Dina Levy
דינה לוי
ציור ומיצב

העבודות עוסקות במישחק - על הכללים והכוחות שפועלים בו, ועל הצורה שיוצר הגוף האינדיבידואלי בתוך המארג והמבנה הקבוצתי. אני תופסת את הפעולה הציורית שלי עצמה כמשחק - עם כללים שרירותיים מתחלפים ומקום לאירועים אקראיים. זהו משחק שמאתגר את עצמו כל הזמן לחיבורים חדשים ולאיזונים לא לגמרי פתורים


בוגרת מדרשה בית ברל 2004
תואר שני אם.אף.איי. חיפה 2010
תואר שני אמנות בין תחומית, ת״א 2016


www.dinalevy.com
dina@dinalevy.com
054-6969339

Platform, installation, 2012

Platform, installation, 2012