אורי נועם
בוגר בצלאל 2009
שנה שניה בלימודי המשך, המדרשה


uri.noam@gmail.com
052-8848004

Tel Aviv, 2015

Tel Aviv, 2015

Holon, 2015

Holon, 2015

light scorched earth, Video, 2011

light scorched earth, Video, 2011

Graduate project - Bezalel 2009

Graduate project - Bezalel 2009

Video installation 2009 - detail

Video installation 2009 - detail

2013

2013