רבקה קוה

עבודותיה מורכבות מציורים בעלי מתווה דליל שיוצר תחושה של מחיקת הדימוי עד לכדי היעלמות. בשפה אישית, נוצרים עולמות ומרחבים ספק מוכרים ספק דמיוניים של פנטזיה ניאו פופית מהולה בחרדות ובדידות. החפץ היומיומי, הבודד והמנותק מסביבתו הטבעית, הוא נוכח נפקד, מופשט מהפיזיות שלו לכדי מטאפורה מטאפיזית רב משמעית מהולה במסתורין.

בוגרת מדרשה 2006

kave@netvision.net.il
052-5558030

Toilette, 2006

Toilette, 2006

Chair, 2009

Chair, 2009

Car, 2011

Car, 2011