שרית אכטנברג | Sarit Achtenberg

מהלכות שנים | Rich in Years


אוצרת: דליה דנון | Curator: Dalia Danon

בתערוכה מהלכות שנים מבקשת שרית אכטנברג להציג תפיסה אסתטית אחרת של זקנה, בה הנשים פעילות, חיוניות ובעלות עוצמה. שרית מאתגרת קונבנציות של יופי וגיל בכך שהיא מציעה מודל נשי אלטרנטיבי, נינוח ושלם עם עצמו.

דרך עבודותיה היא חוקרת נשים אנונימיות אשר מבקשות להציג את עצמן לצופה "כאן ועכשיו" – קמטיהן וגופן המתבגר תובעים את מקומן בחברה. העבודות לא עוסקות בזִקנה בהיבט ביוגרפי או מציגות אותה כאוסף של חולשות וכהפרעה אסתטית. זו תמונה אחרת, חדשה, טבעית ואסתטית של נשיות.

The work in this exhibition seek to present an different aesthetic view of age, in which the women portrayed are active, vital and powerful. Sarit challenges conventions of beauty and age by offering an alternative feminine model, relaxed and whole with itself.

Through her work Achtenberg investigates anonymous women who wish to present themselves to the viewer ”here and now”. Their wrinkles and aging bodies demand their place in society. Each woman portrayed is not identified by name. The works do not deal with old age biographically or present it as a collection of weaknesses or as an aesthetic disorder. This is a new, different, natural and aesthetic image of femininity.

Detail

Detail

Detail

Detail