איתן בוגנים, גלריה, הארץ, 11.2.16

איתן בוגנים, גלריה, הארץ, 11.2.16