הרן כסלו
אני חי ויוצר בקיבוץ בארי הממוקם סמוך לגדר הגבול שבין ישראל לרצועת עזה. אזור זה משלב עבורי חיבור שבין בית, פסטורליות ושקט לבין חוסר ודאות, סכנה ופחד. נקודת המוצא בעבודותיי נובעת מתוך התבוננות באופן "חי" ו"אקטיבי" בסביבה המקיפה אותי ובאנשים החיים סביבי. הסביבה היא רק נקודת מוצא לדיאלוג פנים אמנותי אשר עוסק בתפקידו ומהותו של הציור. הציור עבורי הוא איננו רק ייצוג למציאות אלא הוא המציאות בפני עצמה. ניתן לומר שעבודותיי מכילות מאבק בין הרצון לצייר את המקום המסוים ולתארו לבין הקומפוזיציה, הצבעוניות והצורה הציורית הטהורה. מתוך כך נוצרת הנזילות שבין המופשט לפיגורטיבי

I live and create in Be’eri, a kibbutz near the border between Israel and the Gaza Strip. This area brings together in me a strong sense of home, pastoral quiet, danger and fear. My work come from observing this environment, and the people around me “live”, and “actively”. This is a starting point for an internal artistic discourse on the nature and role of painting. For me painting is not merely a representation of reality, but a reality in and of itself. It can be said that my work includes a tension between the desire to paint a specific place, and describe it, and the wish to show a composition, color scheme and a pure unadulterated form. My work is therefore fluid, vacillating between the abstract and the figurative and back again.

Bachelor of Multidisciplinary Art (B.F.A) magna cum laude from Shenkar College in Israel.

www.harankislev.com
harankislev@gmail.com
+972-54-7918659

Cactus on the Road to El Bureij 2017

Cactus on the Road to El Bureij 2017

Irish Bridge 2017

Irish Bridge 2017

Oil On Borders 2018

Oil On Borders 2018

On Border and Speed Limit 2017

On Border and Speed Limit 2017

Portrait of a Dead Tzabar 2018

Portrait of a Dead Tzabar 2018

Portrait of Hasida, on the Road to El Bureij 2017

Portrait of Hasida, on the Road to El Bureij 2017

Study on the Road to El Bureij 2017

Study on the Road to El Bureij 2017

The ANAZAK Monument 2015

The ANAZAK Monument 2015

The Three Sycamores 2016

The Three Sycamores 2016

Who's the King 2018

Who's the King 2018