דודיק אופנהיים
בוגר בצלאל ואוניברסיטת חיפה, עוקב אחר מנגנוני שליטה וקפיטליזם ומתיחס למנגנון העשייה כאחד מאותם מנגנונים שהוא מבקר.

https://www.youtube.com/watch?v=ChVu7O6Au08&index=1&list=PL17596E0A09CA1F6A

day-dream.com
david.hcb@gmail.com
+972-50-685-6385