Showing posts for 'תערוכה'. Clear search

קצוות מפוצלים - על התערוכה

March 11, 2016 - קצוות מפוצלים | Split Ends אדר גולדפרב, דור זליכה לוי, דור שרון, הדסה כהן, זוודיתו יוסף סרי, מאשה רובין, נגה יודקוביק...
Read the Full Post »


תערוכה ראשונה של גלריה בנימין במשכנה החדש בקרית המלאכה

October 18, 2015 - חברי הגלריה נירגשים לקראת החלל החדש המוגדל והיפה התערוכה הראשונה תהיה השניה בסדרה של הטרילוגיה הזוכה לשנת 2015 B / ABC...
Read the Full Post »

תערוכה חדשה בגלריה - חילופי דברים

September 12, 2015 - איתן אלוא | אלנה לרמן | ענת ורשבסקי Eitan Eloa | Elena Lerman | Anat Warshavsky אוצרת: מרב סלומון Curator: Meirav...
Read the Full Post »